Homepage

là nơi bảo tàng tâm huyết của trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức (KMTĐ) và cốt lõi của Giáo dục Tổng hợp (GDTH); là nơi chúng ta tìm về, cùng nhìn lại hình bóng của trường xưa; là nơi chứa đựng những tâm tình, kỷ niệm, cảm xúc qua hình ảnh và sáng tác của ái hữu KMTĐ; là nơi mình cùng nhìn tới tương lai của Kiểu Mẫu với những ước mơ, với kỳ vọng vào thế hệ trẻ

 

Make a free website with emyspot.com - Report abuse